Diplom

Dato: 1662-07-31Signatur: ubb-diplom-0949


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Frederik III stadfester, at erkebiskop Hans Svane med sin hustru Maria Fuirens samtykke har ifølge skjøte, datert 8. april 1662, også solgt gårdene, Eldalen i Vik Sogn, Årøyane i Sande Sogn og Øen i Dale Sogn i Sunnfjord til Laurit Olsen Sand, handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter, Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord som kongen hadde overdratt og solgt til erkebiskopen. 2 avskrifter av originalen, på pergament. Tilhører nå Riksarkivet, Oslo. Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.F.K. Christie, den andre er Riksarkivets avskrift, datert 28. aug. l889, og overlevert Bergens Museum 26.1.1904 av justissekretær Frederik Martin Budtz Steen. Mikrofilm av pergamentsbrev er vedlagt. Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 28. mars 1662.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus