Diplom

Dato: 1662-09-11Signatur: ubb-diplom-0953


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Frederik III kunngjør og stadfester, at ettersom han hadde overlatt til erkebiskop Hans Svane gårdene Naustdal og Gjølanger i Sunnfjord etter en gammel jordebok hvor det dog ikke var innført at lagmann Hans Hanssen i Bergen var blitt tildelt de samme gårder ved et makeskifte, så overdrar og skjøter han nå til lagmannen etter hans eget ønske kronens gårder ved navn Flatøy, Kongsøy og Herdla ved Bergen som vederlag for gårdene i Sunnfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomsforhold, Jordebøker

Relatert til: Kong Frederik III, Hans Hanssen, Hans Svane

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Frederik III’s egenhendige underskrift, seglet mangler.

comments powered by Disqus