Diplom

Dato: 1663-01-29Signatur: ubb-diplom-0956


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Michel Berens og Berendt Hase forstandere for den kontoriske kirke til St. Martin i Bergen har med kjøpmanns samtykke utleiet til Samuel Peerssen og hans hustru Maren Sørensdatter en tredjedel av en grunn som kalles Stenkjelleren eller Bakken og som tilhører St. Martin kirke. Den årlige grunnleie er 12 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Relatert til: Samuel Peerssen, Michel Berens, Maren Sørensdatter, Berendt Hase

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler tysk tekst.

comments powered by Disqus