Diplom

Dato: 1663-10-30Signatur: ubb-diplom-0959


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Rasmus Pedersden, sogneprest i Strandebarm, oppfordrer almuen til å understøtte og hjelpe Torbein Øfsthus på Varaldssøy og hans familie i deres store nød kommende vinted da hans våningshus og låve m.m. er blitt ødelagt av brann. Han anmoder prestene at de må gjøre dette kjent for sine tilhørere.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brann, 1600-tallet, Gårder, Diplomer

Relatert til: Rasmus Pedersen, Torbein Øfsthus

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, rester av et påtrykt segl.

comments powered by Disqus