Diplom

Laget mellom 1744-01-01 og 1744-12-31Signatur: ubb-diplom-1263


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Placat og Jorde-Bog Over Den Hans Kongel. Majest. tilhørende og udi Norge beliggende Halsnøklosters Gaard og Gods, samt derunder liggende Leedinger, Tiender og Grundelejer, med videre, Som, med de herefter til Slutning anførte Conditioner, i Følge Hans Kongel. Majests. Allernaadigste Resolution af 2 Julii 1744. paa de Tider og Stæder, som, ved hr. Stiftbefalningsmand à MOINICHEN, forud bliver bekjendgiorte, ved offentlig Auction, skal bortsælges.

Håndskrevne sider i heftet transkribert under.

Relatert til: Halsnøy kloster

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus