Diplom

Dato: 1758-04-18Signatur: ubb-diplom-1361


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kopi. Kong Frederik V utsteder skjøte til Søren Elkiær, forvalter over Rosendal, på Halsnøyklosters part på to lauper smør og to huder i gården Sørhuglo i Føyen skiprede i Sunnhordland. Salgssummen var 762 riksdaler. Xeroxkopi av original på papir tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord.

Relatert til: Halsnøy kloster

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus