DiplomSignatur: ubb-diplom-1599-10-16Gå til enkeltside for nedlasting:

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob Jonssøn på Mykletun i Eidfjord i Ulvik skipreide. Jacob beholder Mykletun, som årlig skylder 1 pund smør og 1 bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken, som årlig skylder 1 pund og 6 mark smør, en halv laup og 1 fåreskinn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gårder, Skifte, Lensmann, Lagrettemann, Fogder, Jordskifte, Befalingsmann

Relatert til: Halsnøy kloster, Mats Jørgenssønn, Sivord Nielssøn på Rykken, Jacob Jonssøn på Mykletun, Bjørn på Bøvre

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus