DiplomSignatur: ubb-diplom-a-1716Gå til side:

Bevitnelse av notarius publikus, Johan Barth på Lise Hoffmans og Gjertrud Badenhaupte bekreftende svar på manufakturdirek- tøren, Jacob von Widas spørsmål vedrørende gravstedene til avdøde borgermester Rasmus Lauritssøn Stoud og rådmann Henning Hanssøn og deres etterkommere i Domkirken. Papir, seglet til notarius publikus påtrykt.


comments powered by Disqus