DiplomSignatur: ubb-diplom-a-1730Gå til enkeltside for nedlasting:

Skjøte fra Maren, enke etter Robbert Davidsen Faye, til handelsmann Claus Warwig, på det såkalte ”Krohnenøstet” i Store Sandviken. 4 påtrykte segl. Se Ms 1766/ D.


comments powered by Disqus