DiplomSignatur: ubb-diplom-a-1749-12-09Gå til enkeltside for nedlasting:

President, borgermestere og råd i Bergen utsteder borgerbrev til knappemakermester Johan Harman Bryning fra samme by. Stemplet papir, merke etter Bergens bysegl som mangler. Se også lærebrev, dat. Bergen 2. januar 1734.


comments powered by Disqus