Norsk stridsarkiv 2

Norsk stridsarkiv er en samling på ca. 1000 bøker og småtrykk om målsak og målstrid. Samlingen ble oppbevart i Bergens museum under krigen, og ble overdratt biblioteket i 1949 av redaktør Agnar Skeidsvoll, daværende redaktør i «Gula Tidende».

Samlingen supplerer Hannaas-samlingen når det gjelder nynorsk litteratur, spesielt for litteraturen etter 1929.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


1935

Til bondestemna i Stavanger 1935

Bok ubb-brosing-box-09-001

1939

17. mai, Bergen, Jubileum, 1900-tallet, Grunnloven, 17. mai-tog

Bok ubb-strid-box-10-001