Bergens militærforenings bibliotek 0

Generalmajor Carl von und zu Mansbach var initiativtaker til Bergen militærforening i 1829. Bergens Garnisonsbibliotek (stiftet 1828) gikk inn i Miltærforeningens bibliotek når dette ble stiftet i 1829. Samlingen ble i 1961 deponert i Universitetsbiblioteket. Samlingen består av ca. 5000 bind militærlitteratur, både bøker og tidsskrifter.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.