Aviser og tidsskrift 8


Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av ...

Samling 079bd799-7733-49f7-8ba5-46c03a0344da

Richard Holton Pierce; Tormod Eide; Tomas Hægg; Lázló Török

Tidsskrift 307c14e4-9afa-4eac-b891-460ffd3e71ad

Ole Deberg gav ut ti nummer av Tobaks-Discourserne i Bergen mellom november 1772 og april 1773. Inneholder kritiske betraktninger av Bergenske forhold i 1770-årene.

Tidsskrift 3a48766d-da1b-40ad-9078-3761a1b38c66

Tidsskrift b90dd94a-0341-4f2a-bc6f-e3e4438a2e5d

Tidsskrift ca83252b-70cf-4395-8c4b-cb02560dbab6

Populærvitenskapelig tidsskrift startet av Studentmållaget i Oslo og Noregs Ungdomslag, senere utgitt av Noregs Boklag. Gitt ut 1902-1964.

Tidsskrift cd54051e-0ac4-4857-bff0-65d2c958c8c8

Tidsskriftet Naturen ble utgitt fra 1877 og gis fremdeles ut den dag i dag. I perioden 1877 til 1892 ble det gitt ut i Oslo, Bergens Museum gav det ut fra og med 1893. Nå ...

Tidsskrift ubb-tskr-naturen