Nordlandshandelens arkiver ved UBB 13


Indeholde opgaver over deltagerne i spillene, samt hvem der gav husbonde-øl, "Frey-Behr" og "Maigreve-øl" m. m.

Bergen, Kulturhistorie, Handel, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Manuskript Transkribert ubb-ms-0212

Michael Krohn

Forretningsbrev skrevet av Michael Krohn i mars 1851

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv

Kopibok ubb-ms-0468-019

Hovedbok fra Det Krohnske Forretningsarkiv

Hovedbok, Nordlandshandel

Regnskap ubb-ms-0468-118

Journal fra Harmens' forretningsarkiv

Nordlandshandel, Journal

Regnskap ubb-ms-0497-075

Foræret museet i 1914 av eiendommens sidste Nordlandshandler B. Y. Reusch.

Bergen, Hovedbok, Handel, Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Regnskap ubb-ms-0532

Johan Ludvig Mowinckel & Søn

Stuekladd fra Johan Ludvig Mowinckel & Søns Forretningsarkiv

Nordlandshandel, Kladd

Regnskap ubb-ms-0814-d-02

Fra Johan Ludvig Mowinckel & Søns arkiv. Småtøybok inneholder oversikter over salg av bl.a. snører, agn, brennevin, sirup - salg avmindre kvanta varer til fiskere og fartøy under Nordlandsstevnene i Bergen

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Manuskript Transkribert ubb-ms-0814-l-23

D/S Melderskin ble bygget 1905, tilhørte handelsfirmaet Johan Ludvig Mowinckel & Søn. En fartsplan var en loggbok for det enkelte skip, med opplysninger om havner, avganger og ankomster, bestemmelsessteder, osv.

Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal

Manuskript ubb-ms-0814-r-53

Innkommet brev til Johan Ludvig Mowinckel & Søns forretningsarkiv

Brev, Nordlandshandel

Brev ubb-ms-0814-s-001-001

Herman von Tangens sønner A/S

Nordlandskladde fra handelshuset Herman von Tangens Sønner a/s.

Nordlandshandel, Kladd

Regnskap ubb-ms-1054-b-03-01

Gesellkladd fra handelshuset Herman von Tangens Sønner A/S. Gesellkladd er en type regnskapsbøker som ble ført i forbindelse med nordlandshandelen på Bryggen i Bergen. Gesellkladden ble ført av gesellen under lossing og lasting av nordlandsjektene ...

Nordlandshandel, Gesell, Gesellkladd

Manuskript ubb-ms-1054-f-4-12

Gesellbok fra Handelshuset Herman von Tangens Sønner. Gesellboken her er en renskrevet versjon av gesellkladden fra mai 1906.

Nordlandshandel, Gesell, Gesellbok

Manuskript ubb-ms-1054-f-4-77

Liste over debitorer fra Namdalen og Helgeland til Dithmar Kahrs handelsstue i Leppen

Regnskap, Nordlandshandel, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)

Manuskript Transkribert ubb-ms-1621