Oktav - J.B. Halvorsens boksamling 13


1886

Katalog, Bibliotekshistorie, Bokkatalog, Boksamlinger, Bibliotek

Bok ubb-halvorsen-o-0160

1880

Katalog, Bibliotekshistorie, Bokkatalog, Bibliotek, Leseforening, Læseforening

Bok ubb-halvorsen-o-0195

1757

Innbundet tidsskrift. Januar og februar numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-01

1757

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-02

1757

Innbundet tidsskrift. Mai og juni numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-03

1757

Innbundet tidsskrift. Juli og august numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-04

Knud Lyne Rahbek

1802

Danmark, Litteraturhistorie, Bibliotekshistorie, Litteraturvitenskap, Stilistikk, Dansk språk

Bok ubb-halvorsen-o-0536

Just Frøchen

1887

Boken ble beslagt samme år som den kom den ut p.g.a "utuktig innhold".

1800-tallet, Litteraturhistorie, Kjærlighet, Romaner og noveller, Skjønnlitteratur, Utukt, Bohemer

Bok ubb-halvorsen-o-1018

1883

Mestertyv, Tyveri, Levnetsbeskrivelse

Bok ubb-halvorsen-o-2689

Carl Martin Heurlin

1887

Ekteskap, Kjærlighet, Bohemer, Prostitusjon, Sosialdemokrati, Sosialisme

Bok ubb-halvorsen-o-2770

Børre Olaus Sørenssen

1892

1800-tallet, Ball, Selskapsliv, Selskapsskikker, Dans

Bok ubb-halvorsen-o-5261