Oktav - J.B. Halvorsens boksamling 23


1886

Katalog, Bokkatalog, Boksamling, Bibliotek, Bibliotekshistorie

Bok ubb-halvorsen-o-0160

1880

Katalog, Bokkatalog, Bibliotek, Bibliotekshistorie, Leseforening, Læseforening

Bok ubb-halvorsen-o-0195

1757

Innbundet tidsskrift. Januar og februar numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-01

1757

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-02

1757

Innbundet tidsskrift. Mai og juni numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-03

1757

Innbundet tidsskrift. Juli og august numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-04

Knud Lyne Rahbek

1802

Danmark, Litteraturhistorie, Bibliotekshistorie, Litteraturvitenskap, Stilistikk, Dansk språk

Bok ubb-halvorsen-o-0536

Henrik Anker Bjerregaard

1822

1800-tallet, Sang, Norge, Norske nasjonalmelodier

Bok ubb-halvorsen-o-0672

Just Frøchen

1887

Boken ble beslagt samme år som den kom den ut p.g.a "utuktig innhold".

1800-tallet, Litteraturhistorie, Romaner og noveller, Kjærlighet, Skjønnlitteratur, Utukt, Bohem

Bok ubb-halvorsen-o-1018

1883

Mestertyv, Tyveri, Levnetsbeskrivelse

Bok ubb-halvorsen-o-2689

Hanna Andresen Butenschøn

1889

Omhandler "Fruen fra havet" skrevet av Henrik Ibsen (1828-1906 ). Boken har innlimt et avisutklipp fra 1889 som omtaler boken.

Ekteskap, Litteraturkritikk, Feminisme, Likestilling

Bok ubb-halvorsen-o-2704

Carl Martin Heurlin

1887

Ekteskap, Kjærlighet, Bohem, Prostitusjon, Sosialdemokrati, Sosialisme

Bok ubb-halvorsen-o-2770

Karl Johan XIV; Johan Jakob Hedren

1800-tallet, Skriftemål

Bok ubb-halvorsen-o-2786

Gjert Sørensen

1890

Utdanning, 1800-tallet, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kristendom, Skolevesen, Lærer, Pedagogikk, Skolehistorie

Bok ubb-halvorsen-o-3118

Emile Zola

1898

3. uppl.

Frankrike, 1900-tallet, Rettssak, Antisemittisme

Bok ubb-halvorsen-o-3240

Johan Nordahl Brun

1814

Andet Oplag

1800-tallet, Preken, Krig, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Bok ubb-halvorsen-o-3523

Johan Nordahl Brun

1814

1800-tallet, Bibelen, Preken, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Bok ubb-halvorsen-o-3524

Wilhelm Frimann Koren Christie

1825

1800-tallet, Innbydelse

Bok ubb-halvorsen-o-4583

1892

Skole, Skolehistorie

Bok ubb-halvorsen-o-4736

Børre Olaus Sørenssen

1892

1800-tallet, Ball, Selskapsliv, Selskapsskikker, Dans

Bok ubb-halvorsen-o-5261