Librar-samlingen 12

Navnet på Librar-samlingen kommer av «Libri rari» som betyr «sjeldne bøker». Samlingen ble opprettet i 1949 og talte opprinnelig ca. 200 bind. Bøker som er svært gamle, spesielt verdifulle eller sjeldne (også bøker av nyere dato) blir en del av denne samlingen. I dag teller samlingen i overkant av 1300 bind.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Bottel Ingebrigtsen Øren

1790

Eenfoldighet skrevet af Bottel Ingebrigtsen Øren.

1700-tallet, Skillingsviser, Sang, Krig vedk.

Bok ubb-librar-box-004-01

Christopher Johannes Hammer

1794

Bro, 1700-tallet, Lover, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Bok ubb-librar-box-004-ha-01

Tit.bl. mangler og er erstattet av et håndskrevet med bemerkninger av W.F.K. Christie. Tittelen har Christie hentet fra en utg. datert Kbh.1738, men denne er neppe identisk med den forhåndenværende utg

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0040

Christian VI

1738

Signert: Friderichsborg d. 29 Augusti Anno 1738, Christian R.

1700-tallet, Skolevesen, Fattigskoler, Christi krybbe skoler

Bok ubb-librar-o-0120

Erik L. Pontoppidan

1749

Med håndskrevet opplysning av W.F.K. Christie. Trykt udi Kongel. Majests. Privilegiret Bogtrykkerie af Christoph Kothert

1700-tallet, Ordbok, Personnavn, Dialekter

Bok ubb-librar-o-0160-2

Rasmus Finde Cortin

1763

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Bok ubb-librar-o-0723

Rasmus Finde Cortin

1764

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Bok ubb-librar-o-0724

Joachim Hynnemør

1778

Har Christies signatur.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1700-tallet, Tyskland

Bok ubb-librar-o-0784

Niels Jespersen

1606

Full tittel på denne boken er: "Gradval : En Almindelig Sangbog, som Høybaarne Første oc Stormectige Herre, Her Frederich den Anden, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning etc. Haffuer ladet ordinere oc tilsammen scriffue paa ...

Musikk, Salmer

Bok ubb-ms-utst-0179