Librar-samlingen 66

Navnet på Librar-samlingen kommer av «Libri rari» som betyr «sjeldne bøker». Samlingen ble opprettet i 1949 og talte opprinnelig ca. 200 bind. Bøker som er svært gamle, spesielt verdifulle eller sjeldne (også bøker av nyere dato) blir en del av denne samlingen. I dag teller samlingen i overkant av 1300 bind.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Andreas Schuman; Eiler Hagerup Rosenvinge; Albert P. Sagen

1800

Stuvitz, Carl Hjorth 1770-1812 Plan til et staaende brænde-magazin for de mindre formuende borgere og den virkelige fattige

1800-tallet, Gaver, Regnskap

Bok ubb-librar-box-003-02

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

1826

1800-tallet, Reglement

Bok ubb-librar-box-004-02

Jens Amundsen Fenstad

1825

Jens Amundsen Fenstad var en norsk falskmyntner, den siste som ble henrettet for falskmyntneri her i landet

1800-tallet, Skillingsviser, Anger, Vise, Falskmyntner

Bok ubb-librar-box-004-03

Johan Nordahl Brun; Frederik Hauch; ; Jens Zetlitz

1792

Af J.N. Brun og besvaret paa Stedet af S.T. Hr. Stiftbefalingsmand og Kammerherre von Hauch

1700-tallet, Tale, Gravtale, Æresminne

Bok ubb-librar-box-004-07

Den Anden: "Vær nu velkommen du Sommer saa skiønne, / Gvor har du vær't i Sydlandene henne ?"

Skillingsviser, 1700-tallet, Sanger

Bok ubb-librar-box-004-09

Det Enige Borger-Selskab i Bergen

1799

1700-tallet, Lover

Bok ubb-librar-box-004-12

Christopher Johannes Hammer

1794

1700-tallet, Lover, Bro, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Bok ubb-librar-box-004-ha-01

1789

1700-tallet, Stiftelser, Danckert Krohn’s stiftelse

Bok ubb-librar-box-004-kro-01

Bottel Ingebrigtsen Øren

1790

Eenfoldighet skrevet af Bottel Ingebrigtsen Øren.

Sang, Skillingsviser, 1700-tallet, Krig vedk.

Bok ubb-librar-box-004-oer-01

Lyder Christian Sagen

1816

1800-tallet, Dikt, Sørgevers, Sørgedikt

Bok ubb-librar-box-007-01

Lyder Christian Sagen

1825

1800-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Salmer

Bok ubb-librar-box-007-05

I magasinene til Manuskript- og librarsamlingen finner vi flere av de såkalte himmelbrevene, det vil si et brev skrevet av Gud selv og sendt til menneskene enten på mirakuløst vis eller ved at erkeengel Mikael ...

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael

Dokument ubb-librar-box-008-04

Johann Friedrich Struensee; Adam Struensee

1772

Trolig Bergen 1772

1700-tallet, Brev

Bok ubb-librar-box-008-str-01

Henrik Dedechen

1772

1700-tallet, Danmark, Norge, Styreform, Politikk

Bok ubb-librar-box-008-suh-01

Hans Mossin

1772

1700-tallet, Prekener

Bok ubb-librar-box-009-mos-01

Tit.bl. mangler og er erstattet av et håndskrevet med bemerkninger av W.F.K. Christie. Tittelen har Christie hentet fra en utg. datert Kbh.1738, men denne er neppe identisk med den forhåndenværende utg

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0040

Christian VI

1738

Signert: Friderichsborg d. 29 Augusti Anno 1738, Christian R.

1700-tallet, Fattigskoler, Christi krybbe skoler, Skolevesen

Bok ubb-librar-o-0120

Johan Nordahl Brun

1771

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0125

Erik L. Pontoppidan

1749

Med håndskrevet opplysning av W.F.K. Christie. Trykt udi Kongel. Majests. Privilegiret Bogtrykkerie af Christoph Kothert

1700-tallet, Ordbok, Personnavn, Dialekter

Bok ubb-librar-o-0160-2

Henrik Dedechen

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet, Bergen, Brann, Ildebrand, Klage, Klagebrev

Bok ubb-librar-o-0166-01

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet, Brev, Klagebrev

Bok ubb-librar-o-0166-02

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet, Brev, Klagebrev

Bok ubb-librar-o-0166-03

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0166-04

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet, Ordbok, Rim-kunst, Forklaring, rare og ypperlige kunst-ord

Bok ubb-librar-o-0166-05

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0166-06

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0166-07

Christian Thura

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet, Brev, Straff, Barn utenfor ekteskap, Fødsel, Uekte barn

Bok ubb-librar-o-0166-08

Christine Matthias Tveter

1771

1700-tallet, Barn utenfor ekteskap, Uekte barn

Bok ubb-librar-o-0166-10

1771

1700-tallet, Handel

Bok ubb-librar-o-0166-11

1771

Bundet i samme bind: 11 diverse småskrifter

1700-tallet

Bok ubb-librar-o-0166-12

Gerhard Armauer Hansen

1880

Særtrykk av: Archives de biologie, 1(1880)

1800-tallet, Lepra, Lepraforskning, Spedalskhet

Bok ubb-librar-o-0193

Dorothea Engelbrektsdatter

1681

Religioner

Bok ubb-librar-o-0297

Henrik Dedechen; Albert Christian Dass

1771

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Moral

Bok ubb-librar-o-0687

Henrik Dedechen; Albert Christian Dass

1772

Bundet med: Librar o 0687, Krog, T.G. Alle Menneskers endelige Opreisning

1700-tallet, Kristendom, Teologi, Eksegese

Bok ubb-librar-o-0688

Rasmus Finde Cortin

1763

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Bok ubb-librar-o-0723

Rasmus Finde Cortin

1764

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Bok ubb-librar-o-0724

Joachim Hynnemør

1778

Har Christies signatur.

1700-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Tyskland

Bok ubb-librar-o-0784

1781

1700-tallet, Katalog, Bokkatalog, Salg, Auksjon

Bok ubb-librar-o-0934

Niels Jespersen

1606

Full tittel på denne boken er: "Gradval : En Almindelig Sangbog, som Høybaarne Første oc Stormectige Herre, Her Frederich den Anden, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning etc. Haffuer ladet ordinere oc tilsammen scriffue paa ...

Musikk, Salmer

Bok ubb-ms-utst-0179

1789

1700-tallet, Krohn, (Danckert Krohns stiftelse)

Bok ubb-romertall-box-004-04

Martin Hendriksen Vahl

1765

1700-tallet, Dødsfall, Æresminne, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-ras-01