Ferdinand Warner den arme Fløytespiller. Af A. G. Eberhard. Oversat af Christiane Koren. I 2 deler. 1ste del dat. Hovind 1811. 2

Vedlagt er et brev fra Christiane Koren til boktrykker Andreas Seidelin i Kjøbenhavn, hvori hun meddeler ham oversendelsen av "Ferdinand Warner", dat. Hovind 2/5 1812.


Christiane Koren

Christiane Koren ("Mor Koren") Oversættelser.

Norge, Manuskripter

Manuskript ubb-ms-0049-c-01

Christiane Koren

Christiane Koren ("Mor Koren") Oversættelser.

Norge, Manuskripter

Manuskript ubb-ms-0049-c-02