25. Diverse Tryksager. 17


Bakerlauget i Bergen

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-001

Bakerlauget i Bergen

Skudsmaals-bog.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-002

Bakerlauget i Bergen

Kontrabog med Bergens Skillingsbank for Bagerlaugets Oldermand i Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-003

Bakerlauget i Bergen

Love for Bagervendenes Fagforening i Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-004

Bakerlauget i Bergen

Indstilling

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-005

Bakerlauget i Bergen

Love om Haandværksdriften samt Plakat om Svendeprøver.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-006

Bakerlauget i Bergen

Kontra-bog med Bergens Kreditbank for Bagerlaugets Sagsomkostningsfond med B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-007

Bakerlauget i Bergen

Arbeits-Buch.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-008

Bakerlauget i Bergen

Udkast til en Lov om Haanværksdriften saaledes.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-010

Bakerlauget i Bergen

Vilkaarene for Statens Tilegnelse af privat Eiendom og Rettigheder.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-011

Bakerlauget i Bergen

Love 1871 og 1872.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-013

Bakerlauget i Bergen

Plakat.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-014

Bakerlauget i Bergen

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-015

Bakerlauget i Bergen

Norges Riges Grundlov.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-016

Bakerlauget i Bergen

Lov om utvidet Adgang til Haandværksdrift i Kjøbstæderne af 04.09.1866.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-017

Bakerlauget i Bergen

Norsk Retstidende #33.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-018

Bakerlauget i Bergen

Lærebrev.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-019