(6.) Regnskaper 1706 - 1868. (Avlagt av oldermanden). 124


Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-001

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-002

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-003

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-004

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-005

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-006

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-007

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-008

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-009

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-010

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-011

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-012

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-013

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-014

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-015

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-016

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-017

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-018

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-019

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-020

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-021

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-022

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-023

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-024

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-025

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-026

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-027

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-028

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-029

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-030

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-031

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-032

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-033

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-034

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-035

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-036

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-037

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-038

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-039

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-040

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-041

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-042

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-043

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-044

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-045

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-046

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-047

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-048

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-049

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-050

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-051

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-052

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-053

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-054

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-055

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-056

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-057

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-058

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-059

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-060

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-061

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-062

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-063

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-064

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-065

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-066

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-067

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-068

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-069

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-070

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-071

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-072

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-073

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-074

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-075

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-076

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-077

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-078

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-079

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-080

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-081

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-082

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-083

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-084

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-085

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-086

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-087

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-088

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-089

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-090

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-091

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-092

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-093

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-094

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-095

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-096

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-097

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-098

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-099

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-100