Skredderlaugets protokoller og dokumenter 6


1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-01

Indeholder ogsaa regnskaper

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-02

Indeholder kontrakter mellem mestre og svende samt de i lauget antagne svende. -

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-03

Indeholder kun regnskaber.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-05

Samme som nr. 5, med register.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-06

Avlagt av oldermanden

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-07