Indeholder: 3


1822

En instilling med ved vedlegg (A-M) til Stortinget fra ulike bidragsytere vedrørende avbetaling av Norges statsgjeld og oppgjøret til Danmark. Christian Krohg var komiteens formann og Carl Falsen sekretær.

1800-tallet, Norge, Danmark, Gjeld, Regnskap, Stortinget, Statskasse, Regjeringen

Dokument ubb-ms-0178-c-01

1822

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiver

Protokoll ubb-ms-0178-c-02

Christian Magnus Falsen

Designation over generalprokurør embedets arkiv ved Falsens fratrædelse i 1825.

1800-tallet, Kopibok

Dokument ubb-ms-0178-c-03