Transkripsjon 4


Wilhelm Frimann Koren Christie

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Manuskript ubb-ms-0189-a-6-1

Wilhelm Frimann Koren Christie

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Manuskript ubb-ms-0189-a-6-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Manuskript ubb-ms-0189-a-6-3

Wilhelm Frimann Koren Christie

Norge, Reise, Historisk-antikvarisk innhold, 1840-årene, Transkripsjon

Manuskript ubb-ms-0189-a-6-4