Diverse Dokumenter av liten Betydning. 9

Gl. Katl.-nr 189 j henlagt i diplomsaml. Under 3/2 1637.


Carl Esaias Rønneberg

Manuskript ubb-ms-0189-i-1

H. C. Lassen

1800-tallet, Diktning

Manuskript ubb-ms-0189-i-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Manuskript ubb-ms-0189-i-3

Wilhelm Frimann Koren Christie

Bergen, Dampskip, Regnskap, Dampskipet Oscar, Oslo

Dokument ubb-ms-0189-i-4

Avis ubb-ms-0189-i-5

Avis ubb-ms-0189-i-6

Avis ubb-ms-0189-i-7

Avis ubb-ms-0189-i-8

Avis ubb-ms-0189-i-9