Indberetning til Directionen for Bergens Museum fra Stiftamtmand Christie og Toldkasserer Christie om en af dem i Sommeren 1847 foretagen Reise til Romsdal og de Trondjemske Amter. 13

Maskinskrevet avskrift vedlagt 1987. Koncepter og renskrift, 34 blader i fol. Med bilag, hvoriblandt Chr. Hagerups skjøte av 19/8 1847 til Bergens museum paa "Mintehougen" paa Giske.


Wilhelm Frimann Koren Christie

Maskinskrevet avskrift vedlagt 1987.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-01

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-03

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-04

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-05

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-06

Wilhelm Frimann Koren Christie

Kontrakt og maskinskrevet avskrift.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Eiendomstransaksjon, Salg av eiendom, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal, Gidskeøe

Manuskript ubb-ms-0193-i-07

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-08

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-09

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-10

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-11

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Manuskript ubb-ms-0193-i-12

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal

Brev ubb-ms-0193-i-13