J. Koren: Fortegnelse over Sødyr samlede ved ørlandet og Hitterøen Sommeren 1847. 2


J. Koren

4 beskrevne blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-c-01

J. Koren

4 beskrevne blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-c-02