W. F. K. Christie: Om Søormen. 5

Et beskrevet ark samt 2 nr. Av Ill. London News for 1848 og 1849.


Wilhelm Frimann Koren Christie

Et beskrevet ark samt 2 nr. Av Ill. London News for 1848 og 1849.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-d-01

Johan David Behrenz

Et beskrevet ark samt 2 nr. Av Ill. London News for 1848 og 1849.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Brev ubb-ms-0200-d-02

Et beskrevet ark samt 2 nr. Av Ill. London News for 1848 og 1849.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Brev ubb-ms-0200-d-03

The Illustrated London News, 28. oktober 1848.

1800-tallet, Zoologi, Naturhistorie, Sjøorm

Nummer ubb-ms-0200-d-04

The Illustrated London News, 14. april 1849.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Nummer ubb-ms-0200-d-05