W. F. K. Christie: Notater paa en Tour til Søndfjord Sommeren 1842. 2


Wilhelm Frimann Koren Christie

8 beskrevne blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge, Illustrasjoner

Manuskript ubb-ms-0200-g-1

Wilhelm Frimann Koren Christie

8 beskrevne blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge, Illustrasjoner

Manuskript ubb-ms-0200-g-2