[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum] 5


Wilhelm Frimann Koren Christie

10 beskrevne blader.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0203-a

Samling ubb-ms-0203-d