Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 28

En pakke i fol.


H. Bonnevie

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergens Museum, Navneskikk

Brev ubb-ms-0262-b-06