ubb-ms-0550-d-a 2


Det Harmoniske Selskab

Maskinskrevet

Bergen, Kulturhistorie, 1900-tallet, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Manuskript ubb-ms-0550-d-a-01

Det Harmoniske Selskab

Maskinskrevet

Bergen, Kulturhistorie, 1900-tallet, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Manuskript ubb-ms-0550-d-a-02