Til Stockholm og Kristiania 1838 8


Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-01

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-02

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-03

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-04

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-05

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-06

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-07

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1838.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-01-08