Til Østlandet - over Kvikne til Trondheim, 1845. Retur over Dovre - Lillehammer- Kristiania 4


Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1845.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-03-01

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1845.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-03-02

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1845.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-03-03

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1845.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-03-04