Sogneprest O. Olafsen's Samlinger. 3

4°. av samlingerne er trykte i tidsskrifter og bøker.


H. 1. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1648-1712. 4°. 144 beskr. bl. 288 pag. s. ...

Samling ubb-ms-0777-h

K. 1. Personalhistoriske Notater. Mappen indeholder: a. Miltzow-Slegten. 2 Manuskripter: I. Presten Henrik Miltzow paa Voss og ...

Samling ubb-ms-0777-k

n. 1. Eidfjord i Fortid og Nutid. I & II. En historisk-topografisk ...

Samling ubb-ms-0777-n