Fortegnelse over papirer vedkommende Stiftamtmann W. F. K. Christie's vita. 4

Vistnok skrevet av hans bror toldkasserer W. H. Christie. Vedlagt 3 løse bilag.


Fol. 2 beskr. bl. L.

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-14-1

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-14-2

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-14-3

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-14-4