Kopi av stiftamtmann W. F. K. Christie's Taksigelse for Grundlovens bevaring i hans eksemplar av Norges Grundlov. 2


Fol. 2 beskr. bl. L

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-15-1

1800-tallet, Quodlibet

Manuskript ubb-ms-0811-a-15-2