4 brev fra stiftamtmann W. F. K. Christie i tiden 1822-1847. 4

Herav er 2 brev til hans mor Anna Thue Christie i Chr.sund. 1 brev med liste over en del fra Tyskland avsendte småsaker fra Christie's badereise til Karlsbad 182., samt 1 cirkulærbrev til direktørene av Bergens Museum. a. Brev til moren, udat. [ant. Mai 1822]. Fol. 2 beskr. bl. L. b. Brev til moren, dat. Bergen 3/5 1827. Fol. 2 beskr. bl. L. c. Liste over en del til Bergen avsendte småsaker. 4°. 1 beskr. bl. d. Circulær-Brev til Med-Directeurer af Bergens Museum, dat. Bergen 18/4 1814. 4°. 1 beskr. bl. L.


Wilhelm Frimann Koren Christie

Fol. 2 beskr. bl. L.

1800-tallet, Christie-familien

Brev ubb-ms-0811-c-3-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fol. 2beskr. bl. L.

1800-tallet, Christie-familien

Brev ubb-ms-0811-c-3-b

Wilhelm Frimann Koren Christie

4°. 1 beskr. bl.

1800-tallet, Christie-familien

Brev ubb-ms-0811-c-3-c

Wilhelm Frimann Koren Christie

4°. 1 beskr. bl. L.

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Norge, Bergens Museum

Brev ubb-ms-0811-c-3-d