Dokumenter vedrørende toldkasserer i Bergen W. H. Christie i tiden [.........] 1


Werner Hosewinckel Christie

Indført i ”Thomas Bugges trykte Skin-Calender fra aret 1808”. Denne Calender bærer følgende notis av W. F. K. Christie:”Foræret leutn. Christie av cancellie secretair W. F. K. Christie, d. 20 septbr. 1808”. 8º. bind i grøn farve.

1800-tallet, Christie-familien

Manuskript ubb-ms-0811-e-a