Spedisjonsbøker 1


Fra Johan Ludvig Mowinckel & Søns arkiv. Småtøybok inneholder oversikter over salg av bl.a. snører, agn, brennevin, sirup - salg avmindre kvanta varer til fiskere og fartøy under Nordlandsstevnene i Bergen

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Manuskript Transkribert ubb-ms-0814-l-23