Avskrift av 3 breve fra Christie til overlærer Lyder Sagen i Bergen aarene 1815-49. (dat. Christiania 13/6 1815, Hamburg 22/9 1823, Bergen 13/3 1849) 3

Avskriftene er maskinskrevne efter originalerne i Riksarkivet i Oslo, Fayes Samlinger.


Wilhelm Frimann Koren Christie

Maskinskrevet avskrift av original i Riksarkivet. Utført 5/4-1938. Utført av førstearkivar H. Blom Svendsen 

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Brev ubb-ms-0841-c-1

Wilhelm Frimann Koren Christie

Maskinskrevet avskrift av original i Riksarkivet. Utført 5/4-1938. Utført av førstearkivar H. Blom Svendsen

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Brev ubb-ms-0841-c-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Maskinskrevet avskrift av original i Riksarkivet. Utført 5/4-1938. Utført av førstearkivar H. Blom Svendsen

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania

Brev ubb-ms-0841-c-3