KRIGSTRYKK 1940 - 45. Norske illegale aviser 1940 - 45. 7


Samling ubb-ms-1611-10

Falsk utgave av den illegale avis med samme navn, utgitt av nazistene.

Samling ubb-ms-1611-11

Samling ubb-ms-1611-12

Stensil. Nr. 3 1942 (maskinskrevet kopi). Nr 6 (6.mai) 1942. 14. Fortroppen. ...

Samling ubb-ms-1611-13

Samling ubb-ms-1611-15

Bergen. 21.1. 1944. 7.5. 1945. 49 nr. Fortsettelse av Ukenytt", "Norges demring", ...

Samling ubb-ms-1611-16

Oslo. Utgitt av Kommunistene. Stensil og trykk. Nr. 18, 25 (august), 28 ...

Samling ubb-ms-1611-21