Hjelm, Claus Winter, 1797 - 1871. Lector Hjelms Dictat til Naturretten (ca. 1826 - 27). 2

Referat av juridiske forelesninger, ved Georg Høyer Houge (1803 - 1879), seinere rådmann i Bergen, og muligens [Ulrik Anton] Motzfeldt (1807 - 1865). (Innkommet ved ordningen av Stadsport-arkivet, våren 1971).


Claus Winter Hjelm

Referat av juridiske forelesninger, ved Georg Høyer Houge (1803 – 1879), seinere rådmann i Bergen, og muligens [Ulrik Anton] Motzfeldt (1807 – 1865).

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-1693-01

Claus Winter Hjelm

Referat av juridiske forelesninger, ved Georg Høyer Houge (1803 – 1879), seinere rådmann i Bergen, og muligens [Ulrik Anton] Motzfeldt (1807 – 1865).

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-1693-02