2


a) Øvre halvdel av bladet. Mål: ca 110x80 mm. I øvre marg notert med blyant: "Mandal 1625". Fragment b) Nedre halvdel. Mål: ca 110x80 mm. Sammendrag: De to delene passer nøyaktig ...

Fragment ubb-ms-1836-1

Teksten svarer til Chr. Westergård-Nielsens utgave (Bibliotheca Arnamagæana, bind 15 s. 27. 6-31. 10. Format ca 130x180 mm.Les mer om ubb-ms-1836-2!

Fragment ubb-ms-1836-2