Atelier "Moderne" 5

Innehaver i 1902 var Nic. Christensen, i 1903 var innehaveren G. Betzonich