Hans H. Iversen 2

Hans H. Iversen åpnet herreekvipering i Strandgaten 34 i 1901, gjenåpnet i 1916 etter bybrannen med adresse Strandgaten 12.