Iversen, Bernt & Søn, A/S 0

Jern- og Metallvarefabrikk