Dokument

Laget mellom 1633-01-01 og 1710-12-31Signatur: 91b44181-d9f6-44ce-8eca-4ac8c6c6dc8c


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift som inneholder grunnbrev fra 18. oktober 1486, juni 1562 og oktober 1562, samt et udatert avsnitt. Avskriften inneholder signatur fra kopiereren C.W. Hoelstich. Avsnittet fra 1486 er et grunnbrev om fem tomter på Bryggen som skal “legges øde” på grunn av brannfare. Personer som nevnes i dette avsnittet er oldermennene og kjøpmennene i Bergen som ber om lov å la de fem tomtene ligge øde; Ridderen Jon Smør, befalingsmann på kongsgården; og Biskop Hans (Teiste) som bevitner dette. 8% av ordene i denne teksten er lånord fra tysk, mens bare 3% er latinske lånord. Dette viser hvor stor påvirkningen av nedertysk var allerede på 1400-tallet. Dette kan også ses i forbindelse med at kjøpmennene i Bergen, som spiller en stor rolle i dette brevet, var tyske. I de senere avsnittene fra 1562 bekreftes det at disse fem tomtene nå tilhører Erik Rosenkrantz. Alle disse brevene er samlet i avskriften, samt en udatert taksering av grunnleien fra etter 1633. Tomtene som grunnbrevene handler om ligger på Bryggen. Det dreier seg om Atlegården, Mikkelgården, Schaften, Ridstadum, og Bollegården. Originale diplomer fra 1633, 1562 eller 1486 er ikke kjent. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 31-33. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 33-34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ødegård, Brannvern, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendomsdokument, Grunnbrev, Bryggen, Hanseatene

Relatert til: Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen., Avskrift av diplom datert 1562, 21. juni. Bergen, Avskrift av vidisse datert 1562, 28. oktober. Bergen.

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre.

comments powered by Disqus