Dokument skapt avSignatur: ubb-ekstern-0004


Eies av Nasjonalbiblioteket

Rettsprosessen: Rettsoppgjøret var en stor belastning for rettssystemet som måtte utbygges kraftig. De første ukene ble om lag 18.000 personer arrestert og samlet i ca. 50 leirer der soningsvilkårene til å begynne med var ganske harde. Stortinget vedtok regler for forenklet saksbehandling, og sakene gikk svært raskt unna. For eksempel ble Quisling dømt til døden i løpet av 11 dager.

NS-medlemskap ble sterkt førende i rettsoppgjøret; tre av ministrene i Quislings regjering ble frikjent – de tre eneste som ikke var NS-medlemmer. De tidlige dømte fikk strengere straff enn de senere. Lav sosial status ga strengere straff; 22 av 25 henrettede hadde «lavere status». Store deler av norsk næringsliv samarbeidet med okkupasjonsmakten; flere næringslivsledere måtte tåle inndragninger, men eiere og ledelse slapp i de fleste tilfellene å bli stilt personlig til ansvar, selv om de hadde benyttet slavearbeidere. Ingen nordmenn ble straffet for det norske Holocaust.

Dette bildet er en del av utstillingen Oppgjøret


comments powered by Disqus