Dokument skapt avSignatur: ubb-ekstern-0009


Hjemkomst: Med freden fulgte etter hvert den fryktelige sannheten at nesten alle de deporterte jødene aldri ville komme tilbake. De var utslettet i et folkemord uten sidestykke i historien. Kun rundt 60 prosent av de norske jødene overlevde krigen. De fleste reddet seg ved å flykte til Sverige, der mange hadde tjenestegjort i norske og allierte politi- og militæravdelinger. Den 26. oktober 1942 hadde nazistene innførte en lov om inndragelse av jøders formue. Da jødene returnerte til Norge etter krigen, sto de derfor økonomisk på bar bakke, og arbeidet med å få tilbake bolig, møbler og annet inventar, bankinnskudd og egen næringsvirksomhet ble vanskelig. gjennom offentlige avgifter og skatter. Det ble en ekstra påkjenning å oppleve at rettsoppgjøret etter krigen i ekstremt liten grad fanget opp medvirknin­gen til arrestasjonene og deportasjonen av de norske jødene. Det gikk også lang tid før jødenes krigsopplevelser fikk særlig opp­merksomhet i den norske offentligheten. I 2012 ba statsminister Jens Stoltenberg om unnskyldning for overgrepene begått mot jødene på norsk jord under okkupasjonen.

Dette bildet er en del av utstillingen Fredens tapere


comments powered by Disqus