Dokument

Dato: 1772Signatur: ubb-ms-0193-e-12


Heftet er ipp pr. 27/1-2014.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Tilknyttede steder

Er en del av

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt.

Indeholder følgende [3/4?] avskrifter med Hildbrand Meyers haand se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. 14 beskrevne blader. L.

comments powered by Disqus