DokumentSignatur: ubb-ms-1611-21-18


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Illegal avis utgitt av Norges Kommunistiske Parti.

Dette bildet er en del av utstillingen Oppgjøret

Er en del av

Friheten.

Oslo. Utgitt av Kommunistene. Stensil og trykk. Nr. 18, 25 (august), 28 ... se mer


comments powered by Disqus